Reparatie weefselcompensator

Weefselcompensatoren waren dusdanig beschadigd waardoor teveel buitenlucht het hete-lucht kanaal werd ingezogen. Dit zorgde voor ongewenste proces condities. Expertise van Vermeul BV werd ingeroepen om de weefselcompensatoren te vervangen. Omdat het fornuis niet afgeschakeld kon worden moest dit uitgevoerd worden in bedrijf.
Vanwege de verhoogde risico’s is door Vermeul BV en opdrachtgever een uitgebreide Taak-Risico-Analyse opgesteld zodat het werk beheersbaar en veilig kon worden uitgevoerd.

Download als PDF: Reparatie weefselcompensator

Tags: Weefselcompensatoren