Inspectie, reparatie & installatie

Als voorbereiding op turnarounds wordt Vermeul regelmatig ingeschakeld om vooraf een inventarisatie en inspectie van de compensatoren en rookgaskleppen uit te voeren.

Vermeul heeft zelfs een inventarisatie en monitoringsysteem voor weefselcompensatoren zodat de klant een exact beeld heeft van de weefselcompensatoren in de installatie met onderhoudshistorie.

Het voordeel hiervan is dat de klant de turnaround efficiënter kan voorbereiden en dat ongepland werk tijdens de stilstand zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

Hot spot repair

Ook heeft Vermeul de oplossing in huis als zogenaamde “hot spots” ontstaan aan de buitenzijde van bijvoorbeeld een ketelwand of kanaalstuk tussen gasturbine en ketel.

Middels thermografisch onderzoek wordt eerst vastgesteld wat de omvang en temperatuur is van deze hot spots.

Daarna worden voorzieningen getroffen om de vloeibare isolatie te injecteren en als laatste stap wordt de vloeibare isolatie geïnjecteerd.

Het voordeel van deze reparatiemethode is, is dat de inwendige isolatie beplating niet gedemonteerd hoeft te worden wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert.

weefselcompensatoren
rechter compensator toont verbranding

Preventief onderhoud

Bovengenoemde opmerking horen wij regelmatig van onze relaties. Zeker bij technische componenten zoals compensatoren en rookgaskleppen die geen standaardisatie kennen en een bepaalde levertijd met zich meebrengen, is vroegtijdig signaleren van problemen belangrijk om ongewenste emissie en stilstand te voorkomen. Daarom wordt Vermeul regelmatig ingeschakeld om ruim vóór een stilstand een zogenaamde „warme“ inspectie uit te voeren.

Deze visuele inspectie wordt vaak ondersteund door thermografisch onderzoek waardoor eventuele problemen vroegtijdig in kaart kunnen worden gebracht. Dit geeft de opdrachtgever de gelegenheid om preventief (onderhouds-) maatregelen te nemen en dit vroegtijdig in te plannen waardoor de onderhoudsstop zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd.

Tijdens de stop wordt het onderzoek afgerond door, indien mogelijk, een inwendige inspectie van de onderdelen.
Tenslotte volgt een inspectierapport met aanbevelingen. Eventueel kan dit worden aangevuld met een complete inventarisatie van compensatoren en rookgaskleppen die zich in de installatie bevinden.